--> MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 - 2012 - Tiểu học Hợp Thanh A

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2011 - 2012


1. HÌNH ẢNH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2011-2012

* Các em học sinh vui mừng chào đón năm học mới 2011 - 2012

 

2. Đại hội liên đội:

 

 

3. TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC

4. BAN GIÁM KHẢO CHỤP ẢNH CÙNG NHÀ TRƯỜNG TRONG NGÀY HỘI CNTT LẦN THỨ NHẤT 10.03.2012

5. CHÀO MỪNG KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

6. HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT TẬP THỂ

Trần Đức Tuấn