KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VC NĂM 2014

UBND HUYỆN MỸ ĐỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐTD VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 69/TB-HĐTD Mỹ Đức, ngày 05 tháng 6 năm ...

Những bài học vô giá về giáo dục lòng khoan dung

Chúng ta đang triển khai giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh . Một trong những nội dung giáo dục ấy là giáo dục lòng khoan dung. Lòng khoan dung tạo...

Album ảnh

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Tài liệu mới đăng

CƠ CẤU TỔ CHỨC
DANH SÁCH CÁN BỘ
Video Xem thêm
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Visitor Đang Online: 2
Visitor Tổng lượt truy cập: 19318